Archive for نوامبر 27, 2007

رادياتورهاي تزئيني

قبلا در مورد رادياتورها با هم صحبت كرديم، در اينجا مدلهايي رو با هم مي بينيم كه زيبايي و تزئيني بودن در اونها نسبت به مدلهاي رايج بيشتراحساس شده و خلاقانه و مبتكرانه طراحي شدند.

R D5

ادامهٔ مطلب »

Comments (3)