Archive for آوریل 27, 2009

جادوي ارغواني در Casa Lila

Casa Lila يك خانه زيبا در Essaouira ، موروكو است؛ جايي كه من اون رو بهشت زيبا رنگين مي نامم. معماري مسحور كننده كه تركيبي از ساده ترين ابزار و وسايل با رنگ آميزي هاي خيره كننده ست، مشخصه بارز اين بنا ست.

اين خانه باستاني سابق بر اين متعلق به يك بازرگان ثروتمند بوده كه در حال حاضر تبديل به يك مهمان خانه شده است.شما با ورود به اين خانه به دنيايي رنگين وارد مي شويد كه ارغواني پايه اصلي آن است. رنگي مسحور كننده و چشم نواز و اصلا همين رنگين بودن بناست كه آنرا از يك بناي قديمي به مهمان خانه اي خاص تبديل كرده است. در كل ويژگي خاص اين بنا رنگ آميزي بخصوص آن است، چيزي كه ما  به شدت از آن گريزانيم و از بكار بردن رنگ هاي شاد و زنده به ساده ترين بيان مي ترسيم…

101-1

ادامهٔ مطلب »

Comments (2)