Archive for مه 8, 2009

قرمز در آشپزخانه

قرمز جزو خانواده رنگ هاي گرم محسوب مي شود و استفاده از آن در ظروف و وسايل برقي آشپزخانه علاوه بر ايجاد گرمی، صمیمیت و جذابیت موجب افزايش اشتها افراد مي شود.

قرمز انتخاب فوق العاده اي براي دادن جلوه اي شاد به آشپزخانه است اما افراط در بكار گيري آن نامطلوب است، بنابراين در استفاده از آن بايد دقت كرد.

شما  مي توانيد با انتخاب  تعدادي از وسايل زير، قرمز را در آشپزخانه تان مهمان كنيد واز ديدن آن لذت ببريد.

103-1

ادامهٔ مطلب »

Comments (3)