Archive for نوامبر, 2009

ترکیب خاکستری مات و زرد آفتابی

خاکستری مات و زرد آفتابی یک ترکیب رنگ بی نقص و عالی را بدست می دهد. رنگ زرد آفتابی معرف هیجان و سرزندگی است و در کنار خاکستری مات با حداکثر بازتاب، خود را بیشتر نشان داده و برهیجان محیط می افزاید.

در اینجا تنها یک رنگ اصلی (زرد) در کنار رنگ های خنثی (سیاه ، سفید و خاکستری) ترکیبی مدرن و صمیمی ایجاد کرده است.

ادامهٔ مطلب »

Comments (1)