Posts Tagged سنتي

پرده هاي فانتزي 2

ادامه پرده هاي فانتزي 1

5-استفاده از پارچه هاي طرحدار و يا سنتي و اتصال آن به قسمت بالاي پرده همانند والان:

ادامهٔ مطلب »

Advertisements

Comments (28)

نقش اندازي و نقاشي روي ديوار 2

ادامه………..

4- بعضي طرحها بانمك هستند،

1010

ادامهٔ مطلب »

Comments (29)